KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Ambulance klinické psychologie je zaměřena na péči v oboru klinická psychologie pro dospělé.
Text bude doplněn