PSYCHOLOGICKÁ AMBULANCE DOMAŽLICE

Psychologická ambulance Domažlice s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení v oboru klinická psychologie.

O NÁS

Poskytuje služby klinicko-psychologické, zahrnující zejména psychodiagnostiku, krizové intervence v náročných životních situacích a různé formy psychoterapie (podpůrná, individuální, s využitím kognitivně behaviorálních a psychodynamických principů, relaxační postupy).

Máme uzavřenou smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami.

Klinický psycholog je též nositelem akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření, povinná pro řidiče při žádosti o vrácení řidičského průkazu, a také soudní znalec v oboru klinická psychologie a supervizor.

NAŠE SLUŽBY

DOPRAVNÍ PSYCHOLOGIE

Dopravně psychologická vyšetření, povinná pro řidiče při žádosti o vrácení řidičského průkazu.

KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Ambulance klinické psychologie je zaměřena na péči v oboru klinická psychologie pro dospělé.

Psychologická ambulance Domažlice